Αρχική

Σκοπός

Σκοπός του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου” είναι η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ως ενισχυτής δράσης της συμβατικής εκπαίδευσης που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα, το έργο σκοπεύει στην ανοικτή διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.
Με τον όρο “Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα” αναφερόμαστε στην ελεύθερη πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.
Εδώ σχεδιάζεται να διατεθεί ψηφιακό υλικό για 280 περίπου ακαδημαϊκά μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 50 περίπου από τα οποία θα αφορούν σε πολυμεσικό υλικό που θα βασίζεται σημαντικά σε βιντεοσκοπημένες παραδόσεις.

Δεν είναι

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται πτυχίο ή δίπλωμα, πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης Επίσης, στο πλαίσιο του έργου δεν παρέχεται οποιαδήποτε μορφή διδακτικής υποστήριξης από τους διδάσκοντες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξελίσσει άλλες οργανωμένες δομές Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) ή δια βίου μάθηση όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον ιστόχωρο της δομής Δια Βίου Μάθηση (e-epimorfosi.aegean.gr).

Ενδιαφερόμενο κοινό

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) και οι Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόσο ως δημιουργοί όσο και ως μελετητές του σχετιζόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων.
Οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί καθώς και ερευνητές και Υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το ευρύ κοινό μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ίδρυμα, οι φοιτητές ή απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων, επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό που αφορά σε νέες γνώσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και πολυποίκιλες ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ομάδες.

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στον κόσμο

Είναι πλέον διεθνής πρακτική η συνεχώς αυξανόμενη τάση ανάπτυξης και διάθεσης Ανοικτών Μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού από πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Το Open CourseWare Consortium είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο συντονίζει, οργανώνει και υποστηρίζει εκατοντάδες συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου εκτός από τις άλλες εκπαιδευτικές δράσεις διαθέτει ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό σε δεκάδες επιστημονικές περιοχές. Ενδεικτικά δείτε τα Open Textbooks
Άλλο ενδεικτικό ανοικτά ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες μορφές:
Openculture – The best free cultural & educational media on the web
Stanford Engineering Everywhere (SEE)
webcast.berkeley, UC Berkeley’s central service for online video & audio for students and learners around the globe
MIT OpenCourseWare Supplemental Resources και The MIT Video website
Carnegie Mellon University – The Open Learning Initiative

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ανοικτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό δεν συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και των διδασκόντων δεδομένου ότι η πρόσβαση στο υλικό από τρίτους επιτρέπεται με συγκεκριμένες άδειες χρήσης.

 
Mountain View

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
e-epimorfosi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
creative commons